Wie zijn wij?

Het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs bestaat uit dertien schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SO3 en SO4) in de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe.
Zo'n 1250 leerkrachten verzorgen passend onderwijs voor ongeveer 12.000 leerlingen in 81 scholen.

Wat doen wij?

Met elkaar geven we inhoud en vorm aan ons uitgangspunt:
Alle kinderen krijgen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben. Door gericht met elkaar samen te werken vullen schoolbesturen en scholen elkaar aan en versterken elkaars kwaliteiten. Hierdoor ontstaan meer en betere ondersteuningsmogelijkheden voor de leerlingen.

Nieuwe website en logo!

Hier is dan onze nieuwe website en ..... een nieuw logo! De nieuwe site is intuïtiever ingericht, kleurrijk en herkenbaar voor verschillende doelgroepen. Via de tegels of het menu kom je in de onderliggende thema's. Alle documenten die zijn te downloaden zijn overzichtelijk ondergebracht in downloads voor ouders en downloads...

Betuws Begaafd

Het samenwerkingsverband heeft de gezamenlijk ambitie vastgesteld gericht te werken aan de (door)ontwikkeling van onderwijsvoorzieningen voor de excellente leerling. Het samenwerkingsverband hanteert hiervoor richtinggevende uitgangspunten en richtlijnen. Deze zijn o.a. gebaseerd op het advies dat de themagroep excellente leerling aan de samenwerkende schoolbesturen heeft uitgebracht. Meer informatie, een activiteitenplan en...

Bereikbaarheid bestuursbureau

In verband met de nieuwe, aangescherpte maatregelen van de overheid werken de medewerkers van het bestuursbureau veelal vanuit huis. Mocht u ons telefonisch niet kunnen bereiken op het nummer van het bestuursbureau dan verzoeken wij u vriendelijk om de voicemail in te spreken zodat wij u kunnen terugbellen. De voicemail...