Wie zijn wij?

Het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs bestaat uit dertien schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SO3 en SO4) in de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe.
Zo'n 1250 leerkrachten verzorgen passend onderwijs voor ongeveer 12.000 leerlingen in 81 scholen.

Wat doen wij?

Met elkaar geven we inhoud en vorm aan ons uitgangspunt:
Alle kinderen krijgen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben. Door gericht met elkaar samen te werken vullen schoolbesturen en scholen elkaar aan en versterken elkaars kwaliteiten. Hierdoor ontstaan meer en betere ondersteuningsmogelijkheden voor de leerlingen.

Zomervakantie

In verband met de zomervakantie zijn wij vanaf donderdag 15 juli tot maandag 30 augustus gesloten. Tijdens deze periode zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Heeft u een vraag of wenst u informatie dan kunt u een mail sturen naar info@swvbepo.nl. De ontvangen mails zullen wij in de eerste week na...

Jaarrooster TLV traject 2021-2022

Het jaarrooster voor het TLV traject 2021-2022 vindt u onder downloads voor scholen onder het kopje speciale ondersteuning.

Afwezigheid Arianne Westhuis

Geachte lezer, Hierbij laten wij u weten dat onze directeur-bestuurder Arianne Westhuis helaas door ziekte is uitgevallen. Wij wensen haar van harte beterschap. Om de continuïteit van BEPO te kunnen borgen zal de heer Ekon Hartog Arianne vervangen tijdens haar afwezigheid. U kunt hem bereiken via het algemene mailadres info@swvbepo.nl...