Home

Actueel

OCW subsidiemogelijkheiddinsdag 16 juni 2020

In de AV op 9 juni hebben de schoolbesturen...


Lees meer...
Benoeming nieuwe directeur-bestuurder swv BePOmaandag 08 juni 2020

Arianne Westhuis

De algemene vergadering heeft Arianne...


Lees meer...
Uitstel start Kentalis dependance in Tieldinsdag 07 april 2020

In de afgelopen periode heeft BePO regelmatig...


Lees meer...
Berichtgeving NKD maandag 06 april 2020

Van: NKD Info <Dit e-mailadres wordt beveiligd...


Lees meer...

Wie zijn wij?

Het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs bestaat uit dertien schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SO3 en SO4) in de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe.
Zo'n 1250 leerkrachten verzorgen passend onderwijs voor ongeveer 12.000 leerlingen in 81 scholen.

Wat doen wij?

Met elkaar geven we inhoud en vorm aan ons uitgangspunt:
Alle kinderen krijgen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben.
Door gericht met elkaar samen te werken vullen schoolbesturen en scholen elkaar aan en versterken elkaars kwaliteiten. Hierdoor ontstaan meer en betere ondersteuningsmogelijkheden voor de leerlingen.
BePO zal de bestaande onderwijsvoorzieningen verder op elkaar afstemmen en de ontwikkeling van nieuw aanbod stimuleren als blijkt dat daaraan behoefte is. Zodra een school wil weten of, en zo ja welke ondersteuning er voor een kind beschikbaar is, geeft BePO daarover een weloverwogen advies. Daarnaast is het de taak van BePO bij te dragen in de financiering van deze voorzieningen en toe te zien op de kwaliteit van de geboden diensten.

 • slide-4b.jpg
 • bfoto1.jpg
 • kind-bord.jpg
 • bslide-1.jpg
 • passendonderwijs.jpg
 • kinderen-boek.jpg
 • bslide-2.jpg
 • handjes.jpg
 • puzzel.jpg
 • potloden.jpg
 • bslide-3.jpg
 • bslide-6.jpg
 • bslide-5.jpg
 • roelstoel-deur.jpg
 • bfoto2.jpg

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184