Home

Actueel

Nieuwkomers schooljaar 2019-2020woensdag 18 september 2019

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is...


Lees meer...
Weer van start!maandag 02 september 2019

Het bestuursbureau van samenwerkingsverband...


Lees meer...
BePO jaarmonitor 2018maandag 22 juli 2019

De BePO jaarmonitor 2018 is te downloaden via...


Lees meer...
BePO tevredenheidsonderzoek 2019maandag 22 juli 2019

Het BePO tevredenheidsonderzoek 2019 is te...


Lees meer...

Wie zijn wij?

Het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs bestaat uit dertien schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SO3 en SO4) in de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe.
Zo'n 1250 leerkrachten verzorgen passend onderwijs voor ongeveer 12.000 leerlingen in 81 scholen.

Wat doen wij?

Met elkaar geven we inhoud en vorm aan ons uitgangspunt:
Alle kinderen krijgen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben.
Door gericht met elkaar samen te werken vullen schoolbesturen en scholen elkaar aan en versterken elkaars kwaliteiten. Hierdoor ontstaan meer en betere ondersteuningsmogelijkheden voor de leerlingen.
BePO zal de bestaande onderwijsvoorzieningen verder op elkaar afstemmen en de ontwikkeling van nieuw aanbod stimuleren als blijkt dat daaraan behoefte is. Zodra een school wil weten of, en zo ja welke ondersteuning er voor een kind beschikbaar is, geeft BePO daarover een weloverwogen advies. Daarnaast is het de taak van BePO bij te dragen in de financiering van deze voorzieningen en toe te zien op de kwaliteit van de geboden diensten.

 • passendonderwijs.jpg
 • bslide-6.jpg
 • handjes.jpg
 • bslide-1.jpg
 • kind-bord.jpg
 • puzzel.jpg
 • slide-4b.jpg
 • bfoto2.jpg
 • bslide-2.jpg
 • potloden.jpg
 • bslide-5.jpg
 • roelstoel-deur.jpg
 • kinderen-boek.jpg
 • bfoto1.jpg
 • bslide-3.jpg

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184