Vanuit het samenwerkingsverband heeft de school voor dit schooljaar ‘BePO strippenkaart uren’ ontvangen. Deze strippenkaart wordt ingezet voor ondersteuning van passend onderwijs door de schoolconsulent en de themaspecialisten.

In januari  zijn we alweer halverwege het schooljaar 2018-2019. Dit houdt in dat aan het einde van januari 50% van het urenaantal van de strippenkaart (moeten) zijn ingezet ivm gespreide inzet over het schooljaar. Alle IB-ers zijn gevraagd hun halfjaarlijkse check te doen op de ureninzet van de strippenkaart, evt. in samenspraak met de schoolconsulent.