Home

Actueel

POVO documenten 2019-2020maandag 13 mei 2019

De POVO documenten voor schooljaar 2019-2020 zijn vastgesteld. Ze zijn hier te downloaden.

Presentatie POVO-platformdinsdag 07 mei 2019

De presentatie van de VO-scholen die gepresenteerd is tijdens het POVO-platform staat online....


Lees meer...
Nieuwe website online!maandag 15 april 2019

Vanaf heden is de nieuwe website online!

Dyslexie digitaalmaandag 15 april 2019

Vanaf heden, 9 april, gaat dyslexie digitaal!

Alle aanvragen voor dyslexie lopen dan via...


Lees meer...

Het samenwerkingsverband bundelt de beschikbare expertise in het BePO plusteam. Het team bestaat uit gespecialiseerde medewerkers die het samenwerkingsverband ter beschikking stelt aan de school bij het tot stand brengen van extra ondersteuning voor de leerling. Het plusteam helpt de intern begeleider en de leerkracht bij het in kaart brengen van ondersteuningsbehoeften van de leerling en het geven van extra ondersteuning. Het plusteam omvat verschillende disciplines die we aanduiden met de termen schoolconsulent, themaspecialist en consulent.

De schoolconsulent functioneert voor de school als eerste lijnondersteuner. Namens de school onderhoudt de intern begeleider de contacten met de schoolconsulent. Wanneer de vraagstelling van de leerling inhoudelijk complex is roept de plusconsulent de hulp in van een themaspecialist.

De themaspecialist levert diepgaande inhoudelijke deskundigheid over de onderwijsbehoeften van de leerling en de daarmee samenhangende extra ondersteuningsmaatregelen. De consulent levert diensten op verschillende gebieden: nieuwkomers, overgang naar het VO, hoogbegaafdheid en peuters.

Het plusteam werkt zoveel mogelijk volgens de principes van zelfsturing waarbij de vraag van de leerling het vertrekpunt vormt voor de werkzaamheden van het team. De focus ligt hierbij op preventie: hulp bieden in een zo vroeg mogelijk stadium, met een zo licht mogelijke inzet van middelen. Het plusteam werkt met korte (communicatie)lijnen en beperkt bureaucratie waar mogelijk.

Elke school krijgt jaarlijks de beschikking over een ‘urenbudget plusteam’. In samenspraak stellen de intern begeleider van de school en de schoolconsulent de werkwijze en inzet van het plusteam voor het betreffende jaar vast. Wanneer er sprake is van een acuut probleem stelt BePO wanneer dit nodig is aanvullende capaciteit vanuit het plusteam beschikbaar.

 

Annemarie Baars
06 24980541 Werkdagen: Maandag t/m woensdag
Judith Dogger
06 14159207 Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdagmiddag
Tineke Feenstra
06 81594195 Werkdagen: Maandag t/m donderdag
Hildegard Hovestad
06 23566040 Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdag
Anniek van den Hurk
06 24405199 Werkdagen: Maandag en dinsdag
Marie-José Janssen
06 30732416 Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdag
Anita Jaspers
06 13545673 Werkdagen: Maandag t/m vrijdag
Bapke van Kessel
06 27088272 Werkdagen: Dinsdag, donderdag, vrijdag
Inge Leenders
06 30870528 Werkdagen:
Hester van Steenis
06 53697600 Werkdagen: Dinsdag, donderdag, vrijdag
Frank van de Woestijne
06 44941114 Werkdagen: Maandag t/m donderdag, vrijdag in de even weken

 • kind-bord.jpg
 • kinderen-boek.jpg
 • bslide-1.jpg
 • potloden.jpg
 • handjes.jpg
 • bslide-5.jpg
 • bfoto2.jpg
 • roelstoel-deur.jpg
 • bfoto1.jpg
 • bslide-3.jpg
 • passendonderwijs.jpg
 • bslide-2.jpg
 • slide-4b.jpg
 • puzzel.jpg
 • bslide-6.jpg

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184