Home

Actueel

Nieuwkomers schooljaar 2019-2020woensdag 18 september 2019

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is...


Lees meer...
Weer van start!maandag 02 september 2019

Het bestuursbureau van samenwerkingsverband...


Lees meer...
BePO jaarmonitor 2018maandag 22 juli 2019

De BePO jaarmonitor 2018 is te downloaden via...


Lees meer...
BePO tevredenheidsonderzoek 2019maandag 22 juli 2019

Het BePO tevredenheidsonderzoek 2019 is te...


Lees meer...

We hanteren in het samenwerkingsverband een planning & control-proces dat op hoofdlijnen de volgende elementen omvat:

 • In het ondersteuningsplan beschrijven we ambities, doelen en programma voor een periode van 4 jaar. De financiële vertaling hiervan nemen we op in de meerjarenbegroting.
 • Jaarlijks werken we het ondersteuningsplan uit in het jaarprogramma inclusief de jaarbegroting en de meerjarenbegroting.
 • De uitvoering van het programma volgen we intensief. De focus ligt hierbij op risicogerichte kwaliteitsbewaking. Dit houdt in dat we onze monitorinspanningen vooral richten op het in kaart brengen van bereikte resultaten en (mogelijke) belemmeringen die het bereiken van onze doelen in de weg kunnen staan. De actiehouders/budgethouders voor de programmaonderdelen rapporteren op de daarvoor afgesproken momenten aan bestuur & management middels het voortgangsbericht. Het bestuur rapporteert elk jaar over de resultaten van het samenwerkingsverband in de vorm van de BePO jaarmonitor. De monitor sluit aan op de doelen en resultaatindicatoren zoals opgenomen in het BePO jaarprogramma.
 • Jaarlijks stellen we het jaarverslag inclusief de jaarrekening op. Deze documenten stellen we beschikbaar aan onze belanghebbenden (schoolbesturen, ondersteuningsplanraad, gemeenten, ketenpartners, landelijke overheid).

 

Meer informatie:
- Jaarprogramma 2019
- Voortgangsberichten 2018: Q1, Q2, Q3
- Jaarverslagen 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- Tevredenheidsonderzoek 2019
- BePO jaarmonitor 2018

 • bslide-1.jpg
 • bfoto2.jpg
 • bslide-6.jpg
 • puzzel.jpg
 • handjes.jpg
 • bslide-3.jpg
 • slide-4b.jpg
 • bslide-2.jpg
 • kind-bord.jpg
 • passendonderwijs.jpg
 • bfoto1.jpg
 • roelstoel-deur.jpg
 • bslide-5.jpg
 • kinderen-boek.jpg
 • potloden.jpg

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184