Aansluitend op het jaarprogramma 

Een aantal documenten aan die betrekking hebben op het verantwoorden van de besteding van de middelen passend onderwijs die het samenwerkingsverband aan het schoolbestuur/ de school verstrekt.

Je treft aan:

  • Richtlijn verantwoording middelen passend onderwijs
  • Registratiemodel inzet middelen lichte arrangementen; toelichting inclusief voorbeeld en ‘leeg formulier’