Home

Actueel

OCW subsidiemogelijkheiddinsdag 16 juni 2020

In de AV op 9 juni hebben de schoolbesturen...


Lees meer...
Benoeming nieuwe directeur-bestuurder swv BePOmaandag 08 juni 2020

Arianne Westhuis

De algemene vergadering heeft Arianne...


Lees meer...
Uitstel start Kentalis dependance in Tieldinsdag 07 april 2020

In de afgelopen periode heeft BePO regelmatig...


Lees meer...
Berichtgeving NKD maandag 06 april 2020

Van: NKD Info <Dit e-mailadres wordt beveiligd...


Lees meer...

BePO heeft per 1 januari 2020 een aantal aanpassingen doorgevoerd in de organisatie van het samenwerkingsverband. Deze veranderingen hangen samen met de wenselijke doorontwikkeling van de governance principes in de besturing van de organisatie (scheiding van bestuur en intern toezicht). De aanpassingen zijn verankerd in de (nieuwe) statuten van de vereniging

  • Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door de directeur-bestuurder (de functies van bestuur en directeur zijn in elkaar geschoven). De algemene vergadering (AV) heeft de huidige directeur (Jos Theeven) aangesteld als directeur-bestuurder voor de periode tot 1 september 2020. De AV heeft de werving & selectie in gang gezet voor de opvolging.
  • De AV wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter (versterking van het intern toezicht). De AV heeft de start gemaakt met de benoemingsprocedure (benoeming uiterlijk in maart).
  • Overleg algemene vergadering/ intern toezichthouder met OPR. Een delegatie van de AV voert halfjaarlijks overleg met de ondersteuningsplanraad (OPR) over de uitvoering van het jaarprogramma en de algemene gang van zaken in het samenwerkingsverband.Het eerste overleg is gepland.
  • Het samenwerkingsverband maakt gebruik van de diensten van ‘de controller van buiten’. De opdrachtverstrekking heeft plaatsgevonden.

Nieuws (archief)

maandag 06 april 2020
Berichtgeving NKD
woensdag 25 maart 2020
Inspectiebezoek
maandag 16 maart 2020
Wij werken vanuit thuis
maandag 16 maart 2020
Resultaten strategische BePO dag
woensdag 22 januari 2020
Jaaractiviteitenplan 2020 vastgesteld
maandag 06 januari 2020
Bereikbaarheid bestuursbureau
woensdag 18 september 2019
Nieuwkomers schooljaar 2019-2020
maandag 02 september 2019
Weer van start!
maandag 22 juli 2019
BePO jaarmonitor 2018
maandag 22 juli 2019
Dienstverlening BePO plusteam
dinsdag 25 juni 2019
Lokale netwerken 2019-2020
maandag 13 mei 2019
POVO documenten 2019-2020
dinsdag 07 mei 2019
Presentatie POVO-platform
maandag 15 april 2019
Nieuwe website online!
maandag 15 april 2019
Dyslexie digitaal
woensdag 14 februari 2018
Budget plusondersteuning

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184