Home

Actueel

Platform stafmedewerkers onderwijs & kwaliteitdonderdag 16 juli 2020

Platform stafmedewerkers onderwijs & kwaliteit

...
Lees meer...
We zijn er even tussenuitdonderdag 16 juli 2020

We zijn er even tussenuit

Het BePO...


Lees meer...
Nieuwsbrief Project Sterk en speciaal Tieldinsdag 14 juli 2020

Onderstaand de link voor de nieuwsbrief...


Lees meer...
Vergaderrooster Lokale netwerken 2020-2021maandag 13 juli 2020

Het vergaderrooster 2020-2021 van de lokale...


Lees meer...

Platform stafmedewerkers onderwijs & kwaliteit

De stafmedewerkers onderwijs & kwaliteit van de schoolbesturen hebben tot nu toe geen duidelijke plek in de organisatie van het samenwerkingsverband gekregen. Uit de uitvoeringspraktijk blijkt dat deze medewerkers een belangrijke schakel (kunnen) vormen bij de uitvoering van passend onderwijs. In de afgelopen periode heeft onderzoek plaatsgevonden deze medewerkers een duidelijke rol in het samenwerkingsverband te geven. De AV heeft ingestemd met het voorstel van de directeur-bestuurder de stafmedewerkers onderwijs & kwaliteit beter te positioneren in de bedrijfsvoering van het samenwerkingsverband. Hierover zijn voor het schooljaar 2020-2021 de volgende afspraken gemaakt:

  • De stafmedewerker onderwijs & kwaliteit draagt bij aan de wederzijdse informatievoorziening tussen het samenwerkingsverband en het schoolbestuur (met name de schooldirecteuren). De stafmedewerker ontvangt rechtstreeks vanuit BePO alle relevante informatie over het beleid (beleidsnotities) en de uitvoering van het beleid (richtlijnen).
  • De stafmedewerker bespreekt in samenspraak met de schoolbestuurder de uitvoering van passend onderwijs in de scholen met de schooldirecteuren en koppelt relevante kwesties rechtstreeks terug aan de BePO directeur-bestuurder.
  • In samenspraak tussen de stafmedewerkers belegt de BePO directeur-bestuurder ‘naar behoefte’ een gezamenlijk overleg bijvoorbeeld over kritische kwesties in de beleidsvorming en/of de beleidsuitvoering.
  • Wanneer relevant maakt de BePO directeur-bestuurder de verbinding tussen de stafmedewerker en de schoolconsulent(en) van de scholen van het schoolbestuur.
  • De directeur-bestuurder organiseert in september een kennismakingsgesprek met de opvolger.

 

Platform schooldirecteuren in plaats van programmaraad

Vanaf de start functioneert in het samenwerkingsverband de programmaraad die zorg draagt voor de inspraak en medezeggenschap van de schooldirecteuren. Al een tijdje staat de effectiviteit van de programmaraad onder druk. De opkomst bij het overleg is laag; de verbinding tussen de leden van de programmaraad en de lokale schooldirecteuren komt niet van de grond. Op verzoek van de AV en in samenspraak met de programmaraad heeft in de afgelopen periode onderzoek plaatsgevonden naar alternatieven. De AV heeft ingestemd met het voorstel van de directeur-bestuurder de programmaraad op te heffen en hiervoor in de plaats de inspraak & medezeggenschap van schooldirecteuren te organiseren middels de inzet van ‘thematafels’ over strategische kwesties bij de beleidsvorming en/of -monitoring. Voor het gemak duiden we dit aan met de naam ‘platform schooldirecteuren’. De organisatie van de eerste thematafels zal plaatvinden in samenhang met het traject voor het opstellen van het nieuwe ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Nieuws (archief)

dinsdag 16 juni 2020
OCW subsidiemogelijkheid
maandag 06 april 2020
Berichtgeving NKD
woensdag 25 maart 2020
Inspectiebezoek
maandag 16 maart 2020
Wij werken vanuit thuis
maandag 16 maart 2020
Resultaten strategische BePO dag
woensdag 22 januari 2020
Jaaractiviteitenplan 2020 vastgesteld
maandag 06 januari 2020
Bereikbaarheid bestuursbureau
woensdag 18 september 2019
Nieuwkomers schooljaar 2019-2020
maandag 02 september 2019
Weer van start!
maandag 22 juli 2019
BePO jaarmonitor 2018
maandag 22 juli 2019
Dienstverlening BePO plusteam
dinsdag 25 juni 2019
Lokale netwerken 2019-2020
maandag 13 mei 2019
POVO documenten 2019-2020
dinsdag 07 mei 2019
Presentatie POVO-platform
maandag 15 april 2019
Nieuwe website online!
maandag 15 april 2019
Dyslexie digitaal
woensdag 14 februari 2018
Budget plusondersteuning

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184