Bureau dyslexie

De vijf gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe en de twee samenwerkingsverbanden passend onderwijs in dit gebied (BePO en Berséba) hebben de krachten gebundeld en de uitvoering van de vergoede dyslexiezorg georganiseerd in het Bureau dyslexiezorg. Het loket voert de regie over het aanvragen en behandelen van vergoede dyslexiezorg in de vijf gemeenten.

Email: BureauDyslexiezorg@swvbepo.nl

of bellen met nummer 06-81104422 bereikbaar op maandag van 8.00 - 16.00 uur en dinsdag van 12.00 - 16.00 uur.

Hoe kan ondersteuning voor dyslexie worden aangevraagd?

BePO hanteert een werkwijze die beschreven staat in de routekaart, de bijbehorende formulieren die hierbij van toepassing zijn kunt u hier downloaden;