Afwezigheid Arianne Westhuis

Geachte lezer, Hierbij laten wij u weten dat onze directeur-bestuurder Arianne Westhuis helaas door ziekte is uitgevallen. Wij wensen haar van harte beterschap. Om de continuïteit van BEPO te kunnen borgen zal de heer Ekon Hartog Arianne vervangen tijdens haar afwezigheid. U kunt hem bereiken via het algemene mailadres info@swvbepo.nl en via telefoonnummer 0345-512184.  

Lees meer

Nieuwe website en logo!

Hier is dan onze nieuwe website en ….. een nieuw logo! De nieuwe site is intuïtiever ingericht, kleurrijk en herkenbaar voor verschillende doelgroepen. Via de tegels of het menu kom je in de onderliggende thema’s. Alle documenten die zijn te downloaden zijn overzichtelijk ondergebracht in downloads voor ouders en downloads voor scholen. Het nieuwe logo…

Lees meer

Betuws Begaafd

Het samenwerkingsverband heeft de gezamenlijk ambitie vastgesteld gericht te werken aan de (door)ontwikkeling van onderwijsvoorzieningen voor de excellente leerling. Het samenwerkingsverband hanteert hiervoor richtinggevende uitgangspunten en richtlijnen. Deze zijn o.a. gebaseerd op het advies dat de themagroep excellente leerling aan de samenwerkende schoolbesturen heeft uitgebracht. Meer informatie, een activiteitenplan en een onderzoeksrapport, vindt u bij…

Lees meer

Bereikbaarheid bestuursbureau

In verband met de nieuwe, aangescherpte maatregelen van de overheid werken de medewerkers van het bestuursbureau veelal vanuit huis. Mocht u ons telefonisch niet kunnen bereiken op het nummer van het bestuursbureau dan verzoeken wij u vriendelijk om de voicemail in te spreken zodat wij u kunnen terugbellen. De voicemail berichten kunnen wij vanuit huis…

Lees meer

Project Betuws Begaafd

(Hoog) begaafden zijn leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Enerzijds hebben ze een bijzonder cognitief talent en anderzijds zijn er factoren zoals als een intens en complex gevoelsleven, waarnemen van meer prikkels en dieper ervaren van waarnemingen en gedachten die snel en creatief zijn. Vaak hebben ze behoefte aan “meer” autonomie, willen betrokken zijn bij hun omgeving…

Lees meer