Samenwerking onderwijs jeugdhulp

We trekken samen op met partners uit de jeugdhulpketen die actief zijn in de regio (jeugdgezondheidszorg, jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk). Onder regievoering van de gemeente werken wij actief samen in de uitvoering.

Meer informatie over jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming Gelderland en Veilig Thuis Gelderland-zuid vindt u via onderstaande links.