Voor de diverse onderdelen van het samenwerkingsverband is er beleid vastgesteld.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid