Voor de diverse onderdelen van het planning & controleproces is er beleid vastgesteld.

- Het treasurystatuut
- Richtlijn betalingsverkeer
- Richtlijn datalekken