Elke basisschool heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd welke mogelijkheden zij kan inzetten om passend onderwijs te bieden voor de leerlingen. Daarmee geeft de school tevens de grenzen van haar mogelijkheden aan. Het profiel sluit aan op de BePO kwaliteitstandaard basisondersteuning en maakt onderdeel uit van het ondersteuningsplan. Elke school heeft het profiel opgenomen in de schoolgids.

De schoolondersteuningsprofielen van de scholen van het samenwerkingsverband treft u hieronder aan:

Stichting BasisBuren

Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard

Stichting Christelijk Primair Onderwijs voor Veenendaal en omgeving

Stichting Entréa


Stichting Fluvium


Stichting Trinamiek


Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland


Stichting Pallas

Stichting Onderwijsgroep Punt speciaal


Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland


Stichting Onderwijsgroep Spoenk


Stichting Rooms-Katholiek Primair Onderwijs Culemborg


Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe


Stichting Trivium

Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Beesd