Onderwijsvoorzieningen, welke uitgangspunten hanteert BePO hierbij?

  • Vraaggestuurd: de vraagstelling van de leerling staat centraal.
  • Samenhangend: de voorzieningen sluiten onderling goed op elkaar aan.
  • Gespreid: de voorzieningen zijn goed verdeeld over de regio.
  • Sluitend: alle voorzieningen samen zorgen ervoor dat alle leerlingen passend onderwijs kunnen krijgen.
  • Doeltreffend: de resultaten komen overeen met de vooraf bepaalde kwaliteit.
  • Doelmatig: de resultaten worden behaald tegen zo laag mogelijke kosten.
  • Rechtmatig: de voorzieningen sluiten aan op wet- en regelgeving.

BePO werkt met onderwijsvoorzieningen op drie niveaus.

Download hier: BePO Onderwijsvoorzieningen

Is er hulp aanwezig?

Het BePO plusteam (gespecialiseerde medewerkers) helpt de intern begeleider en leerkracht bij het in kaart brengen van ondersteuningsbehoeften van de leerling en biedt extra ondersteuning waar nodig.

Door op de link te klikken ziet u onze nieuws/TV-clip.