Vanaf 1 november vormt de routekaart de leidraad voor een (nieuwe) regionale werkwijze dyslexiezorg.

Ouders, scholen, gemeenten en dyslexiezorgaanbieders gaan langs deze route ervoor zorgen dat het kind, dat wegens ernstige lees- en spellingsproblemen extra ondersteuning nodig heeft, gaat krijgen.

Hoe kan ondersteuning voor dyslexie worden aangevraagd?

BePO hanteert een werkwijze die beschreven staat in de routekaart, de bijbehorende formulieren dat hierbij van toepassing is, kunt u vinden onder 'Formulieren': 

- Criteria dyslexiezorg
- Routekaart dyslexiezorg 
- Handreiking hulp dyslexiezorg
- Overzicht dyslexiezorgaanbieders 

Programma Bouw!

Bouw! is een leesprogramma waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt voor kinderen met ernstige leesproblemen.
Kijk en lees de presentatie  of het filmpje om te zien hoe Bouw! er uit ziet.
Voor de invoering van Bouw! zijn er afspraken gemaakt met Lexima die u kunt nalezen door te klikken op deze link.

 Dyslexie bom