NieuwkomersVanaf 1 januari wordt het stapelen van middelen voorkomen!

Het BePO bestuur heeft het beleidskader vastgesteld voor de inzet van middelen voor nieuwkomers voor de periode 1 augustus t/m december 2017.

Deze notitie geeft u informatie over de uitgangspunten van het beleidskader en de wijze waarop een nieuwkomersarrangement aangevraagd kan worden. Tevens vind u informatie over de inrichting van een nieuwkomersklas. 

 

Hoe kan een nieuwkomersarrangement worden aangevraagd?

BePO hanteert een werkwijze die staat beschreven in onderstaande notities, de formulieren die hierbij van toepassing zijn, kunt u vinden onder 'Formulieren': 

Routekaart nieuwkomers
- Richtlijn plaatsing en overstap nieuwkomers Culemborg
Formulier nieuwkomers