VoortgangsberichtSamenwerkingsverband BePO heeft 5 pilots lopen: 

- Pilot Dyslexie
- Pilot Leerling in de knel 
- Pilot Nieuwkomers
- Pilot Thuis nabij hulp SO2
- Pilot Toekomstvisie speciale ondersteuning

Via de website kunt u de voortgang volgen.