Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. U kunt hiervoor terecht bij: www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Algemene informatie over passend onderwijs: www.passendonderwijs.nl