Ouderconsulent

BePO zet een zogenaamde ouderconsulent in om ouders te helpen bij vragen of problemen die te maken hebben met passend onderwijs in de regio. Ouders kunnen de vragen stellen via het BePO infopunt. De ouderconsulent neemt contact met de ouders op om de gestelde vragen (schriftelijk of mondeling) te beantwoorden.

Onderwijsconsulenten

Ouders kunnen bij problemen rond de toelating tot scholen voor speciaal onderwijs voor advies of bemiddeling terecht bij De Onderwijsconsulenten. Deze organisatie is in 2002 door het ministerie van OCW ingesteld.

Voor meer informatie over De Onderwijsconsulenten kunt u terecht op de site www.onderwijsconsulenten.nl