Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen/schoolbesturen zorgplicht. Dit betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is een passende onderwijsplek te vinden voor het kind. Dit kan de school zijn waar de ouders het kind hebben aangemeld of een andere school. De schoolbesturen en scholen hebben samen afspraken gemaakt over de wijze waarop zij er met elkaar voor zorgen dat het kind op de juiste plek onderwijs krijgt aangeboden. De routekaart passende onderwijsplek geeft aan welke stappen de school samen met ouders hierbij doorlopen.

Download hier: routekaart passende onderwijsplek