De Algemene vergadering (AV) houdt toezicht op het uitvoeren van de missie en visie van BePO.
De AV geeft goedkeuring op het ondersteuningsplan, de begroting, het jaarprogramma en jaarverslag. Daarnaast houdt de AV toezicht op het bestuur.

Eén vertegenwoordiger per deelnemend schoolbestuur wordt door de afzonderlijke schoolbesturen benoemd en afgevaardigd naar de AV. Deze vertegenwoordiger is tevens stemgerechtigd wanneer het op stemming aankomt. Het is wenselijk dat ieder schoolbestuur de beschikking heeft over een vervanger van de benoemde vertegenwoordiger.

De AV vergadert ongeveer vier keer per jaar.

Download hier: overzicht leden 

Download hier: de statuten van het samenwerkingsverband swv BePO 

Download hier: huishoudelijk reglement BePO, vastgestelduishoudelijk reglement, vastgesteld.