De kengetallen van het samenwerkingsverband BePO zijn hieronder te vinden: