Het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs bestaat uit 15 schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SO3 en SO4) in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel.

Onderstaande besturen maken deel uit van swv BePO:

Stichting BasisBuren, voor openbaar en algemeen bijzonder Primair onderwijs
Erichemseweg 2
4116 GC  BUREN
0344-691177
www.basisburen.nl

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R)
Weth. Schootslaan 5
4005 VG  TIEL
0344-633262
www.opo-r.nl

Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard (CPOB)
Grotebrugse Grintweg 52
4005 AJ  TIEL
0344-617122
www.cpob.nl

Stichting Pallas
Vrije School onderwijs
Priorlaan 3
4000 AP  TIEL
0344-615313
www.stichtingpallas.nl

Stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal e.o. (CPOV)
Landjuweel 16-5
3905 PG  VEENENDAAL
0318-519076
www.cpov.nl

Stichting Rooms-Katholiek Primair Onderwijs Culemborg (SRKPOC)
Irene Vorrinkstraat 19
4105 JA  CULEMBORG
0345-532202
www.rk-schoolbestuur.nl

Stichting Entréa
(so, cluster 4)
Hengstdal 6
6574 NA  UBBERGEN
024-6788505
www.entrea.nl

Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe (SSBB)
Perengaard 4
4033 JJ  LIENDEN
06-52028578
www.ssbb.nl

Stichting Fluvium, voor openbaar basisonderwijs Geldermalsen-Neerijnen
De Panoven 29
4191 GW  GELDERMALSEN
085-2734660
www.stichtingfluvium.nl

Trinamiek, voor primair en voortgezet speciaal onderwijs
Boerhaaveweg 39 / Postbus 377
3401 MN / 3400 AJ  IJSSELSTEIN
030-6868444
www.trinamiek.nl 

Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland (SKOR)
Hondsroos 4
4007 TJ  TIEL
0344-632849
www.skor-scholen.nl

Stichting Trivium, Prot.Chr. Primair Onderwijs Zuid-Gelderland
Beatrixstraat 13
6671 AC  ZETTEN
0488-420612
www.trivium-onderwijs.nl

Stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal
(so, cluster 3)
Tarweweg 3
6534 AM  NIJMEGEN
024-3505335
www.puntspeciaal.nl

Vereniging voor Protestants- Christelijk Basisonderwijs te Beesd (PCOB)
Jeugdlaan 4
4153 BE  BEESD
0345-681732
www.lingelaar.nl

Onderwijsgroep Spoenk

Schoolstraat 1
4051AV  OCHTEN
085-2734675
www.onderwijsgroepspoenk.nl