BePO werkt samen met lokale en regionale (keten)partners om de leerlingen de extra ondersteuning te bieden die zij/hij nodig heeft.

De partners zijn:

  • Reformatorisch samenwerkingsverband
    Binnen onze regio functioneren drie scholen voor regulier basisonderwijs die deel uitmaken van het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband passend onderwijs. BePO trekt samen met de bestuurlijk vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband op bij het afstemmingsoverleg met de zes gemeenten (op overeenstemming gericht overleg). Uit een vergelijking van de ondersteuningsplannen blijkt dat beide samenwerkingsverbanden op hoofdlijnen vanuit eenzelfde visie werken. Beide samenwerkingsverbanden gaan hierbij uit van de keuzevrijheid van ouders bij het aanmelden van de leerling in de school voor het primair onderwijs. Beide samenwerkingsverbanden hebben de gezamenlijke intenties vastgesteld elkaar te informeren en waar nodig nadere afspraken te maken die uitgaan van het belang van leerling en ouders.

  • Voorschoolse opvang

  • Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs (Rivierenland)

  • Jeugdzorg

  • Gemeenten