Partners

BePO werkt samen met lokale en regionale (keten)partners om de leerlingen de extra ondersteuning te bieden die zij/hij nodig heeft.

Soms zijn er vragen of zorgen over de ontwikkeling van een kind. Het kan dan nodig zijn dat een kind zowel vanuit ouders, school als jeugdhulp voor kortere of langere tijd extra ondersteuning krijgt. Dan is het goed om met elkaar in gesprek te gaan om te kijken wat nodig is voor de ontwikkeling van het kind, hoe je goed kan samenwerken om in samenhang ondersteuning te bieden.

Hoe je dat doet kun je lezen in: 
- het plan van aanpak: Samenwerken regulier basisonderwijs en zorg, gezamenlijk plan van aanpak 
- de routekaart: Samenwerken vanuit regulier basisonderwijs en zorg, routekaart 
- de verantwoordelijkheden: samenwerken vanuit regulier basisonderwijs en zorg, verantwoordelijkheden

Meer informatie:
- Onderwijs
- Gemeenten
- Jeugdhulp

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184