We trekken samen op met partners uit de jeugdzorgketen die actief zijn in de regio (jeugdgezondheidszorg, jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk). Onder regievoering van de gemeenten voltrekt zich de komende jaren de transitie jeugdzorg. We zijn actief bij dit proces betrokken en leveren onze bijdragen middels de gemeentelijke kanalen en de samenwerkingscontacten met de instellingen.