Beste BePO collega's,

De onderwijsinspectie heeft op 17 en 19 mei het vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek uitgevoerd bij ons samenwerkingsverband. Het BePO bestuur heeft het conceptrapport ontvangen. De onderwijsinspectie vat in het rapport haar bevindingen als volgt samen:

Onderwijsinspectie‘Wij concluderen dat het bestuur van BePO op de gehanteerde standaarden een zodanige kwaliteit weet te realiseren dat op die standaarden de oordelen voldoende en goed van toepassing zijn. BePO is een voorbeeld voor andere samenwerkingsverbanden vanwege de wijze waarop het georganiseerd is, de openheid van werken en structuur, de mate van tevredenheid van alle betrokkenen en de gedegen financiële huishouding’.

Het inspectierapport toont aan dat wij passend onderwijs voor onze kinderen op een goede wijze in praktijk brengen. Complimenten voor ons allemaal met dit prachtige resultaat!

Uiteraard in eerste instantie veel dank aan onze leerkrachten en IB-ers die elke dag passend onderwijs op de werkvloer waarmaken.

Vervolgens veel waardering voor de collega’s die onze scholen hierbij ondersteunen: de medewerkers van het BePO plusteam en het bestuursbureau.

Last but not least een bijzonder woord van dank aan Jos Theeven voor de wijze waarop hij dagelijks leiding geeft aan de BePO organisatie, onze samenwerking stimuleert en resultaatgericht maakt in het belang van onze kinderen.

Namens het BePO bestuur wens ik jullie een goede afronding van het schooljaar.
Geniet van een welverdiende zomervakantie! Tot volgend schooljaar.

Jos van Zutphen
Voorzitter BePO bestuur

Meer info:
rapport onderwijsinspectieonceptrapport onderwijsinspectie