De leerling die te maken heeft met een auditieve en/of communicatieve beperking kan begeleiding ontvangen van Kentalis. Jaarlijks maken Kentalis en BePO afspraken over de dienstverlening van Kentalis binnen het samenwerkingsverband. De betrokkenen ontvangen deze informatie middels ‘de voorjaarsbrief’.

Hoe kan ondersteuning door Kentalis worden aangevraagd?

BePO hanteert een werkwijze die beschreven staat in de routekaart, de bijbehorende formulieren dat hierbij van toepassing is, kunt u vinden onder 'Formulieren': 

- Criteria indicatie TOS
- Routekaart Kentalis - BePO

Download hier de betreffende informatie voor schooljaar 2017-2018:
- de voorjaarsbrief dd 16-05-2017
- de uitgangspunten van de voorjaarsbrief