Het speciaal onderwijs bestaat uit 4 clusters:

  • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen
  • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen
  • Cluster 3: kinderen met verstandelijke (Zeer Moeilijk Lerend) en/of lichamelijke beperkingen (Lichamelijk Gehandicapt/Meervoudig Gehandicapt) en leerlingen die langdurig ziek zijn (Langdurig Zieken)
  • Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen


De cluster 3 en 4 scholen nemen deel aan het swv BePO.