BePO werkt met de (landelijke) onderwijsinstellingen samen die (zeer) gespecialiseerde onderwijsondersteuning aanbieden voor:

  • Leerlingen met een ernstige visuele beperking:
    Bartiméus en Visio (speciaal onderwijs cluster 1)


Deze instellingen hanteren een eigen beleid voor toekenning van middelen voor extra ondersteuning gebaseerd op hun wettelijke taakstelling en bekostiging.

Verdere informatie treft u aan op de site van de betreffende instelling:
www.bartimeus.nl
www.visio.org

Contactgegevens Cluster 1