Peuters

Jonge kinderen verdienen het een goede start te kunnen maken in het basisonderwijs. Vooral voor de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben is het van belang dat de overstap van peuterspeelzaal/kinderopvang naar het basisonderwijs goed verloopt. Voor de basisschool is het belangrijk dat zij meteen over de juiste informatie over het kind kunnen beschikken zodat zij vanaf de eerste schooldag gericht de (extra) ondersteuning kunnen geven die het kind nodig heeft.

In 3 gemeenten ondersteunt een peuterconsulent instellingen uit de kinderopvang en basisscholen om ervoor te zorgen dat het jonge kind een goede start kan maken in het basisonderwijs. De peuterconsulent helpt de betrokkenen een doorgaande lijn tot stand te brengen in het ontwikkelingsproces van het jonge kind.

Contact:
- Peuterconsulent Buren: Marie Jose Janssen, m.janssen@swvbepo.nl 06 30732416 en Tineke Feenstra,  t.feenstra@swvbepo.nl  0681594195
- Peuterconsulent Culemborg: Laura Rutkens, l.rutkens@swvbepo.nl
- Peuterconsulent Tiel: Nynke Nauta, n.nauta@swvbepo.nl, 06 51107725

Onderstaande informatie kunt u downloaden;