Programma

De samenwerkende schoolbesturen van het regionaal samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs (BePO) hebben hun ambitie voor passend onderwijs vastgelegd in het ondersteuningsplan. Het plan bevat de missie, visie en principes die het samenwerkingsverband hanteert, geeft aan welke doelen het samenwerkingsverband centraal stelt, op welke wijze betrokkenen werken aan het tot stand brengen van deze doelen, hoe het beschikbare geld wordt verdeeld en op welke wijze de monitoring van de resultaten van de geleverde inspanningen in beeld worden gebracht in de beleidsperiode 2018-2021.

Meer informatie:
- Ondersteuningsplan
- Beleidsthema’s
- Planning en control

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184