Inkoop en aanbesteding

Het samenwerkingsverband koopt leveringen en diensten in. BePO zet hierbij publiek geld in. Dit vraagt een maximale zorgvuldigheid bij het inkoop- en het aanbestedingsproces. Kernbegrippen hierbij zijn: efficiënte en effectieve inzet van middelen, transparantie, objectiviteit en integriteit. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid beschrijft het kader waarbinnen de inkoop en aanbesteding verloopt.

 

Meer informatie:
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184