Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector zijn door de Wet Normering Topinkomens gebonden aan een maximum bezoldiging en ontslagvergoeding. Hierbij hoort ook openbaarmakingsplicht. In onderstaand document is de verantwoording voor de BePO directeur en het BePO bestuur te vinden.

 

Meer informatie:
- Verantwoording Wet Normering Topinkomens 2019

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184