Ondersteuningsplan

Het samenwerkingsverband BePO heeft per 1 augustus jl. een aantal beleidsaanpassingen doorgevoerd voor het bieden van passend onderwijs aan de leerlingen die dit nodig hebben. Het budget plusondersteuning vervangt de inzet van arrangementen. In de algemene vergadering (AV) en met de ondersteuningsplanraad (OPR) heeft het BePO bestuur de afspraak gemaakt de effecten van deze transitie te monitoren. In de notitie ‘Monitor plusondersteuning schooljaar 2019-2020’ staat beschreven op welke wijze dit in de komende periode gaat plaatsvinden op het niveau van de leerlingen (uitgevoerd door de schoolconsulent in samenspraak met de schooldirecteuren/IB-ers) en op het niveau van de schoolbesturen (uitgevoerd door de BePO directeur in samenspraak met de schoolbestuurders).

Nieuws (archief)

woensdag 16 september 2020
Instructiefilm LDOS
maandag 07 september 2020
Even voorstellen!
maandag 31 augustus 2020
Weer van start!
donderdag 16 juli 2020
We zijn er even tussenuit
dinsdag 16 juni 2020
OCW subsidiemogelijkheid
maandag 06 april 2020
Berichtgeving NKD
woensdag 25 maart 2020
Inspectiebezoek
maandag 16 maart 2020
Wij werken vanuit thuis
maandag 16 maart 2020
Resultaten strategische BePO dag
woensdag 22 januari 2020
Jaaractiviteitenplan 2020 vastgesteld
maandag 06 januari 2020
Bereikbaarheid bestuursbureau
woensdag 18 september 2019
Nieuwkomers schooljaar 2019-2020
maandag 02 september 2019
Weer van start!
maandag 22 juli 2019
BePO jaarmonitor 2018
maandag 22 juli 2019
Dienstverlening BePO plusteam
dinsdag 25 juni 2019
Lokale netwerken 2019-2020
maandag 13 mei 2019
POVO documenten 2019-2020
dinsdag 07 mei 2019
Presentatie POVO-platform
maandag 15 april 2019
Nieuwe website online!
maandag 15 april 2019
Dyslexie digitaal
woensdag 14 februari 2018
Budget plusondersteuning

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184