Infographic_Betuws_Begaafd

Project Betuws Begaafd

(Hoog) begaafden zijn leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Enerzijds hebben ze een bijzonder cognitief talent en anderzijds zijn er factoren zoals als een intens en complex gevoelsleven, waarnemen van meer prikkels en dieper ervaren van waarnemingen en gedachten die snel en creatief zijn. Vaak hebben ze behoefte aan “meer” autonomie, willen betrokken zijn bij hun omgeving (en leerdoelen), hebben een sterk rechtsvaardigheidsgevoel en kunnen een kritisch instelling hebben. Ook zijn er leerlingen die (hoog) begaafd zijn én een andere specifieke uitdaging hebben, denk aan leer- of ontwikkelingsproblemen.

Er is veel diversiteit zichtbaar in de doelgroep en niet altijd zijn de leerlingen goed in “beeld”. We willen het onderwijs aan deze doelgroep kwalitatief verbeteren. Het Project Betuws Begaafd sluit aan bij deze behoefte en zal tot de zomer van 2023 actief ondersteuning bieden aan het samenwerkingsverband en de scholen.

Het project heeft een twee sporen aanpak.

Spoor 1 Professionaliseren van scholen

  • Scholen geven zich op voor het professionaliseringstraject. Deze scholen nemen deel aan trainingen, hebben een kartrekker in het team die enerzijds als ambassadeur optreedt binnen de school en anderzijds deelneemt aan een leernetwerk, en herijken het beleid ten aanzien van onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen.
  • Op 9 maart 2022 wordt er een conferentie georganiseerd omtrent de uitdagingen van onderwijs aan deze doelgroep.

 Spoor 2 Netwerken

  • Er is een leernetwerk waar alle scholen die deelnemen aan het professionaliseringstraject in verbonden zijn. Dat leernetwerk heeft als doel zoveel mogelijk kennis, materiaal en ideeën uit te wisselen om het onderwijs te verbeteren.
  • De specialistenkring is een netwerk die projectondersteuning biedt. Aan de specialistenkring nemen 8 deelnemers deel, komende uit verschillende schoolbesturen van BePO.

Zij hebben de volgende doelstelling:

– Het vorm geven van de professionaliseringstrajecten aan de scholen en

– het geven van advies aan het samenwerkingsverband ten aanzien van passend en dekkend aanbod voor de doelgroep

  • We sluiten aan bij bestaande netwerken. Wil je dat een lid van de specialistenkring een keer een bestaand netwerk informeert of kennis deelt? Neem dan contact met ons op.

Het Project komt tot stand door een samenwerking van de schoolbesturen, BePO en het OCW. Mocht je alsnog willen deelnemen aan het professionaliseringstraject en is jullie team enthousiast, neem dan voor 21 mei 2021 contact op. Er zijn nog een enkele plekken vrij.

Vragen?

Er is een projectleider aangesteld, namelijk Suzanne Franssen. Zij is te bereiken via s.franssen@swvbepo.nl.

Posted in

Meest recente nieuwsberichten

Zomervakantie

Meivakantie

Bereikbaarheid Bureau dyslexie

TLV aanvragen

Contactgegevens Kentalis Onderwijs

Telefonische bereikbaarheid bestuurskantoor

Herfstvakantie

OPP 2022

Nieuwe baan Tineke Feenstra

In dienst!