Inspraak & Medezeggenschap

Het samenwerkingsverband voert regelmatig het gesprek met alle belanghebbenden om de missie ‘passend onderwijs voor elk kind’ zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Voor de formele inspraak en medezeggenschap overlegt het samenwerkingsverband met de ondersteuningsplanraad (OPR) en de programmaraad.

 

Meer informatie:
- Ondersteuningsplanraad
- Programmaraad

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184