Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad OPR vormt het wettelijk orgaan van het samenwerkingsverband voor de inspraak en medezeggenschap van onderwijspersoneel en ouders. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd het BePO bestuur over alle aangelegenheden die samenhangen met het geldende ondersteuningsplan en het jaarprogramma. De raad brengt adviezen uit aan het bestuur over de beleidsontwikkeling en de –monitoring, evaluatie.


De OPR bestaat uit veertien leden (helft personeel en helft ouders) die zijn gekozen vanuit 7 kiesgroepen: 5 gemeenten en speciaal (basis)onderwijs.


Contactpersonen:
Loes Floor, voorzitter
Erna Koopman, secretaris

 

Contact via Ans van den Hoogen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Meer informatie:
- Samenstelling ondersteuningsplanraad
- Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad
- Medezeggenschapsstatuut
- Huishoudelijk reglement ondersteuningsplanraad
- Communicatieplan ondersteuningsplanraad
- Jaaractiviteitenplan OPR 2020
- Jaarverslag OPR 2019
- Notulen 2019:februari april juni juni (13-6) oktober november
- Notulen 2020: februari

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184