Lokale netwerken

Scholen, schoolbesturen en ketenpartners werken lokaal (op gemeentelijk niveau) met elkaar samen in een netwerk. De focus van de lokale samenwerking ligt op kennisdeling en het inrichten en uitvoeren van passende onderwijsprogramma’s voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld nieuwkomers, meer- en hoogbegaafde leerling). Daarnaast vindt op lokaal niveau de aansluiting plaats met het gemeentelijk jeugdbeleid.

De onderlinge samenwerking in het netwerk wordt georganiseerd op een wijze die voldoet aan de volgende kenmerken:

  • Transparant: eenvoudige structuur met een duidelijke rol- en taakverdeling tussen de verschillende betrokkenen;
  • Compact: korte communicatielijnen tussen mensen en organen;
  • Lerend: mensen werken met elkaar samen vanuit een open, collegiale, op gezamenlijk leren gerichte grondhouding;
  • Resultaatgericht: de inspanningen die mensen leveren zijn gericht op het verwezenlijken van de missie van BePO en daaruit afgeleide doelen en beoogde resultaten;
  • Betaalbaar: overbodige kosten bijvoorbeeld vanwege onnodige bureaucratie, worden vermeden.

 

Het meeste recente vergaderrooster is te vinden onder downloads voor scholen onder het kopje lokale netwerken.

Lokaal netwerk

Buren - Neder Betuwe

Voorzitter: Marie-José Janssen - Tineke Feenstra
Lokaal consulent: Marie-José Janssen - Tineke Feenstra

Lokaal netwerk Culemborg

Voorzitter: Ryan van der Veer - Jessica Mooij van der Kleij
Lokaal consulent:

Lokaal netwerk Tiel

Voorzitter: Nynke Nauta
Lokaal consulent: Frank van de Woestijne

Lokaal netwerk West-Betuwe

Voorzitter: Hester van Steenis,  Anne Reuvers
Lokaal consulent: Hester van Steenis, Tineke Feenstra