Lokale netwerken

Netwerkontwikkeling tussen scholen en gemeenten In het streven naar de best passende ondersteuning voor alle leerlingen is het samenwerken tussen scholen uit dezelfde wijk of uit dezelfde gemeente een wens die de scholen hebben geuit in de dialoogsessies van het afgelopen schooljaar. Dit begint dus klein, met de school in de straat of in de wijk. De consulenten Passend onderwijs hebben een verbindende taak in deze ontwikkeling. Zij hebben contact met alle scholen binnen het samenwerkingsverband, zodat er verbinding kan worden gemaakt daar waar dit nodig is. Het doel is om de samenwerking tussen de scholen te versterken door het werken aan netwerken tussen de scholen en andere betrokken partijen. De consulenten Passend onderwijs hebben een belangrijke taak in het organiseren van het netwerk tussen en met de scholen. De samenwerkingsbereidheid tussen de schoolbesturen en hun scholen is hierin voorwaardelijk. Voor het komende schooljaar worden er 3 lokaal netwerkbijeenkomsten gepland om elkaar te informeren over ontwikkelingen en activiteiten binnen het samenwerkingsverband.

 

Lokaal netwerk

Buren - Neder Betuwe

Voorzitter: Marie-José Janssen - Tineke Feenstra
Lokaal consulent: Marie-José Janssen - Tineke Feenstra

Lokaal netwerk Culemborg

Voorzitter: Ryan van der Veer - Jessica Mooij van der Kleij
Lokaal consulent: Laura Rutkens

Lokaal netwerk Tiel

Voorzitter: Nynke Nauta
Lokaal consulent: Frank van de Woestijne

Lokaal netwerk West-Betuwe

Voorzitter: Hester van Steenis,  Anne Reuvers
Lokaal consulent: Hester van Steenis, Tineke Feenstra