Netwerken

Scholen, schoolbesturen en ketenpartners werken lokaal (op gemeentelijk niveau) met elkaar samen in een netwerk. De focus van de lokale samenwerking ligt op kennisdeling en het inrichten en uitvoeren van passende onderwijsprogramma’s voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld nieuwkomers, meer- en hoogbegaafde leerling). Daarnaast vindt op lokaal niveau de aansluiting plaats met het gemeentelijk jeugdbeleid.  

De onderlinge samenwerking in het netwerk wordt georganiseerd op een wijze die voldoet aan de volgende kenmerken:

  • Transparant: eenvoudige structuur met een duidelijke rol- en taakverdeling tussen de verschillende betrokkenen;
  • Compact: korte communicatielijnen tussen mensen en organen;
  • Lerend: mensen werken met elkaar samen vanuit een open, collegiale, op gezamenlijk leren gerichte grondhouding;
  • Resultaatgericht: de inspanningen die mensen leveren zijn gericht op het verwezenlijken van de missie van BePO en daaruit afgeleide doelen en beoogde resultaten;
  • Betaalbaar: overbodige kosten bijvoorbeeld vanwege onnodige bureaucratie, worden vermeden.

 

Meer informatie:
- Vergaderrooster lokale netwerken schooljaar 2020-2021
- Netwerk Buren
- Netwerk Culemborg
- Netwerk Neder-Betuwe
- Netwerk Tiel
- Netwerk West Betuwe

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184