Algemene vergadering

Alle samenwerkende schoolbesturen maken deel uit van de algemene vergadering. Elk schoolbestuur heeft hierin één vertegenwoordiger benoemd. De algemene vergadering is statutair gepositioneerd als intern toezichthouder en vervult daarmee de volgende taken:

  • Toezicht houden op de uitvoering van de missie en visie van BePO
  • Goedkeuren van ondersteuningsplan inclusief de meerjarenbegroting
  • Goedkeuren van jaarprogramma en jaarbegroting (inclusief meerjarenperspectief)
  • Goedkeuren van jaarverslag (incl. jaarrekening)
  • Toezicht houden op het bestuur

 

Meer informatie:
Samenstelling algemene vergadering

- Gedragscode lid algemene vergadering

Functieprofiel voorzitter AV 

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184