Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van het samenwerkingsverband en voor het realiseren van de wettelijke taken van het samenwerkingsverband. Het bestuur vervult daarmee de volgende taken:

  • Besturen van het samenwerkingsverband op grond van het ondersteuningsplan
  • Opstellen en vaststellen van het ondersteuningsplan en meerjarenbegroting
  • Opstellen en vaststellen van jaarprogramma en jaarbegroting
  • Opstellen en vaststellen van jaarverslag (incl. jaarrekening)
  • Mandateren van de BePO directeur voor uitvoering van het jaarprogramma
  • Toezicht houden op de BePO directeur

 

Het bestuur is samengesteld uit drie personen die zijn benoemd door de algemene vergadering. De bestuursleden zijn geen lid van de algemene vergadering.

 

Dhr. Heb Huibers
Voorzitter
Dhr. Maurice Gloudi
Penningmeester
Mevr. Annemarie Profittlich
Secretaris

 

Meer informatie:
- Gedragscode bestuurslid

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184