Bestuur en directie

Dhr. Jos Theeven
06 51160685 Werkdagen: Maandag t/m woensdag

 

Het bestuur en de directie van het samenwerkingsverband BePO bestaat uit één persoon, de directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering en is op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam bij de vereniging. De arbeidsvoorwaarden worden door de algemene vergadering bepaald op basis van de gebruikelijke normen in de sector primair onderwijs.

De algemene vergadering kan de directeur-bestuurder schorsen of ontslaan wanneer zij daartoe redenen aanwezig acht.

De directeur-bestuurder bestuurt het samenwerkingsverband en geeft er leiding aan.

De directeur-bestuurder is belast met de realisatie van de doelstelling van het samenwerkingsverband waaronder de wettelijke taken, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Bij de vervulling van de taken en bevoegdheden richt de directeur-bestuurder zich naar het doel en het belang van het samenwerkingsverband en houdt daarbij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband en de direct bij het samenwerkingsverband betrokken belanghebbenden.

Meer informatie:

 

Meer informatie: 
- Aanstelling: WTF 0,6

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184