Controller

Het samenwerkingsverband maakt gebruik van de diensten van een ‘controller van buiten’ die onafhankelijk advies kan geven aan de directeur-bestuurder, de auditcommissie van de algemene vergadering en de algemene vergadering (AV).

De controller voert de volgende werkzaamheden uit:

  • Ondersteunen van het jaarlijkse planning & control proces van het samenwerkingsverband (begroting, kwartaalrapportages, jaarrekening);
  • Deelnemen aan het periodiek overleg van de directeur-bestuurder met de AV auditcommissie;
  • Op verzoek van de directeur-bestuurder en/of de AV auditcommissie en/of de algemene vergadering uitvoeren van financieel georiënteerde onderzoeken en audits;
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder en/of de AV auditcommissie en/of de algemene vergadering over alle relevante financieel georiënteerde thema’s.

 

20191107_functieprofiel controller

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184