Vereniging

BePO functioneert vanuit de juridische structuur van de vereniging. In vergelijking met de alternatieve rechtsvorm stichting sluit de vereniging het beste aan bij de missie en visie van BePO. Onderscheidend hierin is het volgende element:

  • Binnen de vereniging is de onderlinge samenhang tussen de deelnemers sterk en zijn de relaties gelijkwaardig. De deelnemers zijn tevens belanghebbenden en hebben inspraak met betrekking tot bestedingsdoelen.

 

Meer informatie:
- Statuten vereniging
- Reglement

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184