Reguliere basisscholen

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 zijn alle scholen verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. In dit schoolondersteuningsprofiel zet de school hoe er inhoud wordt gegeven aan de ondersteuning op school en welke mogelijke speciale ondersteuningsvoorzieningen de school kan bieden. Ook dient de school te beschrijven wat de basisondersteuning is en hoe er extra ondersteuning geboden kan worden aan leerlingen.

Het schoolondersteuningsprofiel wordt vastgesteld door de school nadat het ter advisering aan de MR is voorgelegd. Het vastgestelde schoolondersteuningsprofiel wordt vervolgens opgenomen in de schoolgids.

 

Positie van het schoolondersteuningsprofiel in het bieden van passend onderwijs 

De wetgever heeft de bedoeling gehad om met het schoolondersteuningsprofiel het voor ouders makkelijker te maken een school te vinden die bij hun kind past. Met het expliciet beschrijven van de basis- en extra ondersteuningsmogelijkheden van de school is het voor ouders eenvoudiger om een school te kiezen die bij de behoeften van hun kind past. In het proces van aanmelden dient de school vervolgens de beschreven extra ondersteuningsmogelijkheden van de school mee te wegen in het uiteindelijke plaatsingsbesluit.

 

De praktijk van alledag 

Het expliciet beschrijven van een gespecialiseerde vorm van ondersteuning in het schoolondersteuningsprofiel, als bv. ‘Het hebben van een extra voorziening voor leerlingen met...’ , of ‘het bieden van aanvullende ondersteuning op...’ is vaak in de praktijk niet eenvoudig te realiseren. Dit komt doordat de geboden specifieke ondersteuningsmogelijkheden onderhevig zijn aan de dynamiek van alledag. Denk bijvoorbeeld aan personele veranderingen waardoor de specialist die verbonden was aan een specifieke voorziening niet meer voor handen is of ontwikkelingen in de leerlingpopulatie waardoor een  specifieke vorm van ondersteuning niet meer mogelijk is. Dit vraag om een regelmatige aanpassing van het schoolondersteuningsprofiel.

Daarnaast is het altijd aan de school om bij een aanmelding de afweging te maken of dat deze leerling, met deze ondersteuningsbehoefte, past in de context van de school op dat moment. Met het vastleggen van de extra ondersteuningsmogelijkheden in het profiel doe je als school een toezegging, die in de praktijk niet altijd gerealiseerd kan worden en dit zorgt soms voor verwarring en spanning bij de ouders in het proces van aanmelden.

 

Vragen vanuit de scholen 

Regelmatig vragen scholen of er vanuit het samenwerkingsverband een format is voor het schoolondersteuningsprofiel, omdat de dynamiek zoals die hierboven beschreven is vaak zorgt voor vragen over de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel. Om tegemoet te komen aan deze vragen bieden we vanuit het samenwerkingsverband een format dat voor alle scholen gelijk is én ruimte laat als de school het belangrijk vindt om specifieke zaken op te nemen.

 

Format vanuit BePO

Het format dat wordt aangereikt vanuit BePO heeft een iets andere insteek dan gebruikelijk is.

Het beschrijft naast de inhoud van de basisondersteuning, zoals dat ook in het ondersteuningsplan is vastgelegd, en hoe de school extra ondersteuning inzet ook het proces waarmee ondersteuning wordt geboden aan leerlingen binnen ons samenwerkingsverband. Tot slot is er ruimte voor de school om school specifieke zaken op te nemen mocht de school hiervoor kiezen.

Door op onderstaande link te klikken komt u bij het schoolondersteuningsprofiel opgesteld door SWV BePO. Mocht u het SOP van een specifieke school willen zien dan kunt u dat vinden op de website van desbetreffende school.

Schoolondersteuningsprofiel 2022

Basisscholen Culemborg

Josefschool  St. Janskerkstraat 10 Culemborg

Montessorischool Parijsch  Prijsseweg 47 Culemborg

Oranje Nassauschool Molenzicht  Watermolenpad 1 Culemborg

Oranje Nassauschool Parijsch  Zijderupsvlinderlaan 8 Culemborg

De Distelvlinder  Zijderupsvlinderlaan 4 Culemborg

De Palster  Hageroos 1 Culemborg

Augustinusschool  Johanna Naberpad 1 Culemborg

Blink  Jan van Riebeeckstraat 9 Culemborg

Koningin Beatrixschool  Ridderstraat 9 Culemborg

't Praathuis  Meerlaan 26 Culemborg

Koning Willem Alexanderschool  Poelslaan 2a Culemborg

De Kaardebol  Poelslaan 2 Culemborg

Basisscholen Buren

De Hoeksteen Homoetsestraat 38a Maurik

De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a Eck en Wiel

De Blinker Korte Daver 1 Kerk Avezaath

Ds. Derksenschool Donkerstraat 3 Ravenswaaij

De Meent Ommerenveldseweg 17 Ommeren

Den Aldenhaag Jeudestraat 78 Zoelen

De Regenboog Burg. Hoftijzerplein 10 Ingen

De Wiekslag Korte Bosstraat 1 Rijswijk

De Klepper Schoolstraat 4 Zoelmond

De Boogerd Homoetsestraat 38b Maurik

Koningin Beatrixschool Graafschapstraat 2 Buren

Pr. Willem Alexanderschool De Wielstraat 6 Beusichem

De Sterappel Schoolstraat 2 Lienden

Basisscholen Neder-Betuwe

De Hien Emmalaan 4 Dodewaard

Pr. Willem Alexanderschool Achterstraat 27 Echteld

De Bellefleur Marijkelaan 1 Dodewaard

Het Kompas J.vd Vondelstraat 1b Kesteren

Het Palet Opheusden Patrijsstraat 2 Opheusden

Houtkoperschool Schoolstraat 1 Ochten

Isandraschool J.R. Zeemanstraat 10 Ijzendoorn

Het Palet Kesteren Jacob Catsstraat 2a Kesteren

CBS Rehoboth Plataanstraat 12 Ochten

Basisscholen Tiel

Pr. Willem Alexanderschool-West Burg. Schullstraat 1 Tiel

De Dagobertschool Predikbroedersweg 1 Tiel

De Waayer Tiel Kornoelje 1 Tiel

De Floriant Burg. Schullstraat 2 Tiel

De Rotondaschool Hondsroos 2 Tiel

De Bataaf Passewaayse Hogeweg 3b Tiel

De Achtbaan Meeslaan 23 Tiel

Johannes Vrije school Priorlaan 3 Tiel

Pr. Willem Alexanderschool-centrum Grotebrugse Grintweg 16 Tiel

De Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 Tiel

Montessorischool Dahliastraat 27 Tiel

Prins Clausschool Kinkelenburglaan 6 Tiel

De Regenboog Mr. Rinkstraat 19 Tiel

Pr. Margrietschool Predikbroedersweg 3 Tiel

De Molenwerf Priorlaan 1 Tiel

Pr. Mauritsschool West Wadenoyenlaan 403 Tiel

Pr. Mauritsschool Passewaay Passewaayse Hogeweg 3a Tiel

De Moespot Wadesteinlaan 46a Tiel

De Waayer Wadenoijen Dreef 1d Wadenoijen

De Hoge Hof 2a Kapel-Avezaath

 

Basisscholen West-Betuwe

OBS Est Dorpsstraat 3 Est

Goudenstein Vredeplein 1 Haaften

Op 't Hof Dr. van der Willigenstraat 10 Tricht

De Waerdenburght De Koeldert 26 Waardenburg

Freule van Pallandtschool Van Pallandtweg 15a Neerijnen

Lokhorstschool Ringelesteinstraat 2 Deil

Koning Willem Alexanderschool Schoolstraat 3 Haaften

De Schakel J.L. van Herwaardenstraat 4 Meteren

Jan Harmenshof Koninginnelaan 2-4 Geldermalsen

Burg. Westerbeek v Eertenschool Walgtsestraat 26 Varik

St. Antoniusschool Jeugdlaan 1 Beesd

D'n Bogerd Glorie van Holland 30 Geldermalsen

De Rietschoof Zandstraat 14 Opijnen

De Lingelaar Jeugdlaan 4 Beesd

Mr. Aafjesschool J.H. Lievense van Herwaardenstraat 2 Meteren

Pr. Willem Alexanderschool Blankenburgsestraat 2 Ophemert

De Springplank Achterweg 9 Rumpt

Oranje Nassauschool v. Limburg Stirumstraat 1 Geldermalsen

Kievitsheuvel Korfgraaf 10 Hellouw

De Bloeiende Betuwe Rhenoyseweg 34 Rhenoy

De Morgenster Glorie van Holland 28 Geldermalsen

Klingelenburg Weerklank 10 Tuil