SBO en SO scholen

SBO Koningin Julianaschool Culemborg

De Koningin Julianaschool is een school voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs (SBO).

SBO staat voor Speciaal Basisonderwijs, de bijzondere combinatie van vakbekwaam basisonderwijs aangevuld met specifieke leer-, gedrags- en opvoedingsexpertise. De KJS biedt passend onderwijs in kleine groepen aan kinderen die zich op de gewone basisschool niet op hun best ontwikkelen en daar zijn vastgelopen.

De KJS is een excellente gezonde school en daar zijn we trots op. We proberen allereerst een veilige omgeving te scheppen, waarin kinderen zich prettig en thuis voelen. Dit is een voorwaarde om tot leren te komen.

We streven ernaar dat ieder kind zich op eigen niveau, sociaal-emotioneel en didactisch, zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

 

 

Koningin Julianaschool

Oranje Nassaulaan 41 Culemborg

Website - SOP

KJS 1
KJS 2
KJS 3
KJS 4
KJS 5

SBO De Wissel Tiel

De Wissel Tiel

SBO De Wissel is een openbare school voor speciaal basisonderwijs.

Op deze school is plaats en respect voor iedereen, ongeacht achtergrond, levensovertuiging, taal of huidskleur. Een openbare school draagt bij aan de algemene ontwikkeling van leerlingen en schenkt aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en normen. Daarbij is het leren kennen en respecteren van elkaars achtergronden belangrijk.

De Wissel is een school voor speciaal basisonderwijs. Bij kinderen die onze school bezoeken verloopt de ontwikkeling niet zoals je normaliter zou mogen verwachten. Kinderen hebben moeite met leren en/of lopen ergens tegenaan in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Vaak lopen zij vast in het regulier onderwijs.
Wij proberen hen zo goed mogelijk te helpen en hun ontwikkeling weer op gang te brengen door de kinderen, op hun niveau, veiligheid en structuur te geven. We sluiten aan bij de mogelijkheden van het kind en stellen voor ieder kind vast wat er nodig is om zich verder, passend bij hun mogelijkheden, te ontwikkelen.

 

SBO De Wissel

W.J. Bladergroenstraat 3 Tiel

Website - SOP

SO De Cambier Tiel

Brede zorgschool de Cambier, ook wel De Cambier genoemd, is een school voor Speciaal Onderwijs. De Cambier maakt onderdeel uit van Onderwijsgroep PuntSpeciaal.

De Cambier werkt nauw samen met ’s Heerenloo (een landelijke zorggroep die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking). In ons mooie schoolgebouw wordt naast onderwijs, ook dagbesteding, naschoolse opvang, logeren, vakantieopvang en begeleid wonen geboden door ’s Heerenloo.

De Cambier bestaat uit twee afdelingen, het SO voor leerlingen van 4 tot ongeveer 12 jaar en het VSO voor leerlingen van 12 tot ongeveer 20 jaar.

De leerlingenpopulatie op de Cambier is zeer divers. Er wordt onderwijs gegeven aan leerlingen functionerend in leerroute 1 (VSO met uitstroom naar belevingsgerichte dagbesteding) t/m leerroute 4 (VSO met uitstroom naar Arbeid). Er is een steeds groter wordende groep leerlingen op school met een IQ tot 35 en een zeer beperkt gedragsrepertoire. Bij deze leerlingen is veelal sprake van een ernstige beperking in hun communicatiemogelijkheden. Voor alle leerlingen op de Cambier geldt dat ze een verstandelijke beperking, een onderwijsbeperking en een zeer geringe zelfredzaamheid hebben. Vaak zijn de beperkingen op een of meer ontwikkelingsgebieden het gevolg van een ontwikkeling- of psychiatrische stoornis, zoals ADHD, autisme of hechtingsstoornis.

De Cambier

Marga Klompestraat 2 Tiel

Website - SOP

De Cambier

SO De Hertog Tiel

De Hertog Tiel

De Hertog is een school voor speciaal onderwijs, speciaal voor kinderen met ontwikkeling- of gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Een fijne plek waar je kind de best passende ondersteuning krijgt en zichzelf kan zijn. En zo weer met plezier naar school gaat.

De Hertog is er voor kinderen die op de basisschool niet goed tot hun recht komen, ondanks goede zorg en begeleiding. Omdat ze in zichzelf gekeerd of angstig zijn. Of omdat ze moeilijk contact maken met andere kinderen of door gedragsproblemen het tempo niet kunnen bijhouden. We zijn er ook als ze weigeren om naar school te gaan. Op onze school krijgt een kind telkens een nieuwe kans.

Onze school werkt samen in het Samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs en is een onderdeel van Onderwijs entrea lindenhout.

 

SO De Hertog

Hertog Reinaldlaan 80 Tiel

Website - SOP