Schoolbesturen

Het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs (in het vervolg afgekort met BePO) bestaat uit 11 schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in de 5 gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe. Zo’n 1.200 leraren verzorgen passend onderwijs voor ongeveer 12.000 leerlingen in circa 80 scholen. De schoolbesturen zorgen er met elkaar voor dat binnen en tussen scholen goed werkende onderwijsvoorzieningen beschikbaar zijn voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Stichting BasisBuren, voor openbaar en algemeen bijzonder Primair onderwijs
De Wetering 3
4021 VZ  Maurik
0344-691177
www.basisburen.nl

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R)
Weth. Schootslaan 5
4005 VG TIEL
0344-633262
www.opo-r.nl

Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard (CPOB)
Grotebrugse Grintweg 52
4005 AJ TIEL
0344-617122
www.cpob.nl

Stichting Pallas, Vrije School onderwijs
Priorlaan 3
4000 AP TIEL
0344-615313
www.stichtingpallas.nl

Stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal e.o. (CPOV)
Landjuweel 16-5
3905 PG VEENENDAAL
0318-519076
www.cpov.nl

Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland (SKOR)
Burgermeester Schullstraat 2
4001 VV TIEL
0344-632849
www.skor-scholen.nl

Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe (SSBB)
Rembrandt van Rijnstraat 33
4033 GG LIENDEN
06-27527261
www.ssbb.nl

Stichting Fluvium, voor openbaar basisonderwijs
De Panoven 29
4191 GW GELDERMALSEN
085-2734660
www.stichtingfluvium.nl

Trinamiek, voor primair en voortgezet speciaal onderwijs
Boerhaaveweg 39 / Postbus 377
3401 MN / 3400 AJ IJSSELSTEIN
030-6868444
www.trinamiek.nl

Stichting Trivium, Prot.Chr. Primair Onderwijs Zuid-Gelderland
Beatrixstraat 13
6671 AC ZETTEN
0488-420612
www.trivium-onderwijs.nl

Stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal (so cluster 3)
Tarweweg 3
6534 AM NIJMEGEN
024-3505335
www.puntspeciaal.nl