Toezicht

Het externe toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht van het samenwerkingsverband en het Ministerie van onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij maken naar aanleiding van een bezoek een inspectierapport. Het meest recente inspectierapport kunt u opvragen via info@swvbepo.nl