Toezicht

Het externe toezicht wordt uitgevoerd door het Ministerie van onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij maken naar aanleiding van een bezoek een inspectierapport. Het meest recente inspectierapport kunt u opvragen via info@swvbepo.nl