Startpagina

Welkom op de website van het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs. U treft op deze site informatie aan over de wijze waarop het samenwerkingsverband inhoud geeft aan passend onderwijs voor elk kind in de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar) dat in de Betuwe woont.

Het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs (afgekort BePO) bestaat uit 13 schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in de 5 gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe. Zo’n 1.200 leraren verzorgen passend onderwijs voor ongeveer 12.000 leerlingen in ruim 80 scholen. De schoolbesturen zorgen er met elkaar voor dat binnen en tussen scholen goed werkende onderwijsvoorzieningen beschikbaar zijn voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184