Op deze website

Deze site biedt u de voornaamste informatie over het samenwerkingsverband BePO. We hebben deze informatie gebundeld in 6 onderdelen. Per onderdeel kunt u op 3 lagen informatie vinden.
De algemene informatie over het onderdeel staat vermeld in laag 1. Wanneer u meer informatie nodig heeft kunt u doorklikken naar laag 2. In laag 3 treft u de kerndocumenten die samenhangen met het betreffende onderdeel.

Dit zijn de onderdelen waarover u informatie aantreft:
Samenwerkingsverband: algemene informatie over het samenwerkingsverband.
Programma: wijze waarop het samenwerkingsverband haar kernactiviteiten uitvoert.
Werkwijze: extra ondersteuningsvoorzieningen voor kinderen.
Partners: instellingen en organisaties waar het samenwerkingsverband mee samenwerkt.
Ouders: relevante informatie voor ouders.
Aanvragen: documenten en formulieren die het samenwerkingsverband hiervoor hanteert.

Op de contactpagina kunt u vinden hoe u ons kunt bereiken.

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184