20210614 def Betuws Begaafd 1

Betuws Begaafd

Het samenwerkingsverband heeft de gezamenlijk ambitie vastgesteld gericht te werken aan de (door)ontwikkeling van onderwijsvoorzieningen voor de excellente leerling. Het samenwerkingsverband hanteert hiervoor richtinggevende uitgangspunten en richtlijnen. Deze zijn o.a. gebaseerd op het advies dat de themagroep excellente leerling aan de samenwerkende schoolbesturen heeft uitgebracht.

Meer informatie, een activiteitenplan en een onderzoeksrapport, vindt u bij downloads onder ondersteuningsthema’s.

Het project begaafde leerling wordt begeleid door Suzanne Franssen.

Posted in

Meest recente nieuwsberichten

Aanvraagformulier aanvullend arrangement

Afscheid Annemarie Baars

Informatiebrief IB-ers schoolverlatersonderzoek 2021-2022

Zomervakantie

Jaarrooster TLV traject 2021-2022

Nieuwe website en logo!

Bereikbaarheid bestuursbureau

Project Betuws Begaafd