Basisondersteuning

Basisondersteuning gaat over het onderwijs dat de reguliere basisschool voor de leerling levert. Basisondersteuning betreft het onderwijsprogramma dat de reguliere basisschool minimaal voor de leerling verzorgt. Het gaat hierbij om leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, klassenmanagement, schoolklimaat. De leerkracht voert in samenwerking met het schoolteam de basisondersteuning uit. Concreet houdt dit in dat de leerkracht onderwijs en ondersteuning geeft aan een groep leerlingen. Basisondersteuning is erop gericht dat elke leerling zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behaalt.

 

In het schoolondersteuningsprofiel legt elke basisschool vast welke mogelijkheden zij kan inzetten om passend onderwijs te bieden voor de leerlingen. Daarmee geeft de school tevens de grenzen van haar mogelijkheden aan. Het profiel sluit aan op de BePO kwaliteitstandaard basisondersteuning. Elke school heeft het profiel opgenomen in de schoolgids.

 

Meer informatie:
- BePO kwaliteitsstandaard basisondersteuning

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184